içki kelle

Kompaniýanyň abraýy

Ajaýyp öndürijilik

öndürijilik-01

Marka döredilen gününden bäri, köp ýyllyk standartlaşdyrylan iş we üznüksiz ösüş arkaly bu pudak biragyzdan ykrar edildi we jemgyýetiň ähli gatlaklary tarapyndan öwüldi we tassyklandy.Häzirki wagtda ISO14001, OHSAS45001 hünär saglygy we howpsuzlyk kepilnamasy, IATF 16949: 2016 täze wersiýa hil ulgamy şahadatnamasy we beýleki standartlaşdyrylan ulgam sertifikatlaryndan geçdi.
Hungpai "Şäheriň ajaýyp we güýçli kärhanasy", "Jiangxi ýokary tehnologiýaly kärhana", "Şertnama hormat goýmak we karz ygtybarly AA kärhanasy" ýaly köp baýraklara eýe boldy.

2014-nji ýylda “Hungpai” silane birikdiriji agent önümleri “Jiangxi welaýatynda meşhur marka önümleri” we “Jiangxi hususy kärhanalary” diýlip ykrar edildi.2015-nji ýylda Jingdezhen şäherinde ösen we görnükli senagat kärhanasy bilen sylaglandy we Jingdezhen Taýwan kärdeşler kärhanasynyň maýa goýum birleşigini döretmäge başlady;2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Jiangxi welaýatynyň hil dolandyryşy ösen kärhanasynyň hormatyna eýe boldy.

öndürijilik-02
öndürijilik-03

2019-njy ýylyň 27-nji noýabrynda bu senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi tarapyndan önümçilik pudagynda ýeke-täk çempion görkeziji kärhanasy hökmünde baha berildi we kükürdi öz içine alýan silan birleşdiriji agentlik pudagynda ýekeje çempion baýragyna eýe boldy.

2020-nji ýylyň sentýabr aýynda Hungpai kompaniýasy "Jingdezhen Excellent Enterprise" hormatyna eýe boldy;2020-nji ýylyň dekabrynda Hungpai kompaniýasy, Jiangxi Meşhur Marka Strategiýasyny Mahabatlandyryş Assosiasiýasy tarapyndan "Agza bölümi", silan birleşdiriji agent "Jiangxi meşhur marka önümi" hökmünde baha berildi.

öndürijilik-04

Şahadatnamamyz

 • şahadatnama-01
 • şahadatnama-02
 • şahadatnama-03
 • şahadatnama-04
 • şahadatnama-05
 • şahadatnama-06
 • şahadatnama-07
 • şahadatnama-08
 • şahadatnama-09
 • şahadatnama-10
 • şahadatnama-11