içki kelle

Habarlar

 • Görüş görnüşi

  Görüş görnüşi

  Kompaniýanyň umumy strategiýasy, täzelikleri maglumat bilen herekete getirmek, kremniý esasly material tehnologiýasynyň serhedine ýolbaşçylyk etmek, ýaşyl ösüşe ýetmek we has uly ykdysady we sosial gymmatlyk döretmekdir.Kompaniýa ösüşiň täze tapgyryna gadam basanda, Hungpai New Material ...
  Koprak oka
 • Sosial goşantlar

  Sosial goşantlar

  Birinji element, • Epidemiýa garşy göreşmek üçin epidemiýa garşy materiallary bagyşlaň • 2019-njy ýylyň bahar baýramçylygynda täze koronawirus ýokançlygynyň döremeginiň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek bäri, Jiangxi Hungpai New Materials Co., Ltd. epidiň bardygyny öňe sürdi. ...
  Koprak oka
 • Gözleg we innowasiýa

  Gözleg we innowasiýa

  Täze kremniy material senagaty zynjyrynyň ýaşyl sikl önümçiligini tamamlan bu pudakda ilkinji kompaniýa hökmünde Hungpai tehnologiýa gözleglerine we ösüşine maýa goýumlaryna uly üns berýär.... ýaly köp ugurda hünärmenler bilen hünärmenler toparymyz bar.
  Koprak oka
 • Esasy işimiz

  Esasy işimiz

  Esasy işimiz, funksional silanlar, nano-kremniý materiallary we beýleki himiki goşundylar ýaly kremniý esasly täze materiallary gözlemek, öndürmek we satmak bilen baglanyşykly.Hungpai, tegelek ykdysady ulgamy we öňdebaryjy senagat kärhanalarynyň biri ...
  Koprak oka