içki kelle

Hloroalkyl Silanyň birleşdiriji serişdesi, M-R2, ch -kloropropil trimetoksizilan, PVC deprekde 200 kg ýa-da 1000kg paket

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Himiki ady

γ-hloropropil trimetoksisilan

Gurluş formulasy

ClCH2CH2CH2Si (OCH3) 3

Fiziki aýratynlyklary

Bu reňksiz aç-açan suwuklykdyr.Onuň gaýnadýan nokady 192 ℃ (1.33kpa and, refraktiw derejesi 1,4183 (20 ℃ is .Bu alkogol, aeter, keton, benzol we metilbenzol ýaly käbir organiki erginlerde eräp biler.Suw ýa-da çyglylyk bilen täsir edende gidroliz edip, metanol emele getirip biler.

Aýratynlyklary

M-γ2 mazmuny

≧ 98%

Daş görnüşi

reňksiz açyk suwuklyk

M-γ2 γ γ-hloropropil trimetoksizilan

Goýmalar

Silany birleşdiriji serişde, antiodor serişdesi, çişmä garşy serişde, antistatiki serişde we ýerüsti işjeň serişde hökmünde ulanylyp bilner.Kauçuk ýasamakda, fiziki we mehaniki öndürijiligi gowulandyrmak arkaly, adatça galogen reziniň organiki däl doldurgyjyny birikdirmek üçin ulanylýar.
Kationy dört taraply bolan organiki kremniy birleşmesini sintez etmek üçin ulanylyp bilner.
Önümiň silany birleşdiriji serişdäniň esasy materialy bolup biler.

Gaplamak we saklamak

1. Gap: PVC deprekde 200kg ýa-da 1000kg.
2. Möhürli ammar cool Salkyn, gurak we gowy şemalladylýan ýerlerde saklaň.
3. Saklamak ömri normal adaty şertlerde iki ýyl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň