içki kelle

Alkil Silanyň birleşdiriji serişdesi, HP-308 / A-137 (Crompton), CAS 29 2943-75-1, n-Oktiltrietoksisilan

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Himiki ady

n-Oktiltrietoksisilan

Gurluş formulasy

HP-308

Formula

C14H32O3Si

Önümiň ady

A - 137 (Crompton) 、 Z - 6341 c Dowcorning) 、 Dynasylan® OCTEO (Degussa)

CAS belgisi

2943-75-1

Fiziki aýratynlyklar

Bu önüm oktil silan, reňksiz ýa-da birneme sary açyk suwuk, organiki erginleriň köpüsinde eräp bilýän aseton, benzol, efir, uglerod tetrahloridi we ş.m.
Arassa dykyzlygy ρ 25: 0.879, refraktiw görkeziji ND25: 1.417, gaýnadýan nokady: 265 ℃, fleş nokady: 100 ℃.

Aýratynlyklary

Daş görnüşi

reňksiz ýa-da birneme sary açyk suwuklyk

Mazmuny,%

≥98%

Döwülme görkezijisi (n25D) g

1.4170 ± 0,0050

Dykyzlygy (ρ25) g / cm3

0.8790 ± 0,0050

Programma aralygy

Bu önüm titanium dioksidi ýa-da pigment ýerüsti bejeriş serişdesi, gowulaşan we örtükler, ýelimleýji we möhürleýjiler esasy rezin ýakynlygy we çyglylygy ýaly organiki däl doldurgyçdyr. Bu önüm beton, sement we beýleki organiki däl materiallaryň üstünde ulanylýar, suwy izolýasiýa edýär we betondan ýa-da sementden çykýan suw buglarynyň roluny ýokarlandyrmak.

Gaplamak we saklamak

1.Gap: 5L, 10L, 25L, 210L Demir deprek ýa-da 1000L IBC gap.
* Şeýle hem, talaplaryňyza görä gaplap bileris.Sargyt haçan görkezilendigini haýyş edýäris.
2.Gaplanan ammar: gaty garaňky, ýokary temperaturadan gaça duruň, suwdan gaça durmak üçin, salkyn we gowy şemalladylýan ýerde saklanmalydyr.
3.Self ömri: 25 below-dan aşak, bir ýyldan köp bolmaly däl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň